proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa – por. preprzedsiębiorczość). Przedsiębiorczość to
zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się:
kreatywność i innowacja
umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji
ryzyko (niepewność)
zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się:
dynamizmem, aktywnością
skłonnością do podejmowania ryzyka
umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków
postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem
innowacyjnością i motoryką.
Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim:
ekspansywność – chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści;
innowacyjność – wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeńArek